Timistä

Olen 23-vuotias verkkopalveluiden kehittäjä, jonka tie kulki vuosi sitten pääkaupungista Jyväskylään. Yli viiden vuoden ajan olen toiminut ruohonjuuri- ja yhdistystasolla edistämässä tulevaisuuteen katsovaa ekologista politiikkaa, sujuvampaa kaupunkiliikennettä sekä avoimempaa päätöksentekoa. Tällä hetkellä muutan maailmaa kestävämpään sekä parempaan suuntaan toimimalla aktiivisesti mm. Pyöräliitossa, Jyväskylän Pyöräilyseurassa, useissa laadukkaaseen kaupunkisuunnitteluun tähtäävissä kollektiiveissa ja lukuisissa kaupunkikulttuuriprojekteissa. Uskallan ilmaista mielipiteeni ja puhun tärkeinä pitämieni asioiden puolesta toisinaan kovaankin ääneen.

Pystyn tuomaan tuoreena kuntalaisena uutta näkökulmaa päätöksentekoon. Haluan edistää kestävää, kehittyvää, avointa, inhimillistä ja ennen kaikkea asukkaille tehtyä kuntaa. Nuorten vahvasti asuttama ja kasvava kunta ansaitsee viisaita, tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. Näissä vaaleissa vanhassa ei ole vara parempi.

Sidonnaisuudet

Osuuskunta Sange, puheenjohtaja
Jyväskylän Pyöräilyseura, hallituksen jäsen ja liikenteenedistämisvastaava
Pyöräliitto ry, jäsen ja aktiivi