Teemat

Näissä vaaleissa vanhassa ei ole vara parempi.
Yhdessä teemme kaikille inhimillisen ja ihmislähtöisen Jyväskylän.

Viisasta politiikkaa tulevaisuuteen

Kehittyvä Jyväskylä ansaitsee nuoria valtuutettuja, jotka uskaltavat tehdä asioita toisin. Päätökset on tehtävä faktapohjalta ja tulevaisuus mielessä, ei poliittisten pikavoittojen takia.

Ennaltaehkäisyä ja tukea

Jokaisella on elämässä joskus se hetki, kun omat voimat eivät riitä ja tarvitsee apua. Avun tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla, matalan kynnyksen periaatteella. Ihmistä ei pidä roikottaa jonossa viikkotolkulla, vaan tarvittava tuki on saatava viivyttelemättä sitä haettaessa. Mielenterveyspalveluihin, ennaltaehkäisyyn ja nuorten kohtaamiseen on ohjattava enemmän resursseja. Ennaltaehkäisy on avun hakijalle inhimillisempi sekä kunnan kukkarolle sopivampi vaihtoehto.

Kukoistava keskusta ja Kangas

Keskustan ja lähivuosina toteutettavasta Kankaan alueesta on muodostettava yhtenäinen ja viihtyisä kokonaisuus. Kävelykeskustan muutostyöt on vietävä loppuun. Nykyinen kevyt kokeilumalli on toimimaton perinteisen katujärjestyksen ja eloisan kävelykadun välimaasto. Keskustan vetovoimaisuutta sekä ihmisläheisyyttä on kehitettävä määrätietoisesti.

Kankaan alue on täydellinen mahdollisuus rikkoa perinteisten kaupunkialueiden rajoja. Alueelle tulee rakentaa kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön tarkoitettuja tiloja, joita erilaiset yhdistykset ja yhteisöt voivat vuokrata kaupungilta nimelliseen hintaan. Uuden ajan kasvuyritykset on myös huomioitava rakentamalla yrityskylä, jonka tilat adaptoituvat niitä käyttävien kasvuyritysten tarpeiden mukaan. Katualueet tulee tehdä autottomiksi, avoimiksi sekä oleiluun ja viihtymiseen kutsuviksi.

Kestävyys päätöksenteossa

Kaiken päätöksenteon on nojattava faktoihin ja pitkän aikavälin suunnitelmaan, ei poliittisten pikavoittojen keräämiseen tai ison vuotavan haavan paikkaamiseen pienellä laastarilla. Päätösten ympäristöarvot selvitetään, punnitaan ja tarvittaessa tehdään kaikki toimenpiteet päätöksen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Ympäristölle selvästi haitallisia päätöksiä ei tehdä.

Kunnan peruspalveluiden budjetin kasvaminen ei ole huono asia, mikäli rahat kohdennetaan ennaltaehkäisevään, säästöjä tulevaisuudessa tuottavaan työhön. Sama pätee kaikkiin muihin päätöksiin – hetkittäistä kulujen kasvamista ei tule pelätä, mikäli näkyvissä on inhimillisempi kunta sekä säästöt tulevaisuudessa.


Sujuvaa kaupunkiliikennettä

Elävää Jyväskylää tulee kehittää jalankulun, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen ehdoilla. Pyöräilyn olosuhteita on parannettava ja joukkoliikennettä kehitettävä entisestään.

Elävämpi keskusta

Jalankulku ja pyöräily tekee Jyväskylästä, etenkin keskustasta, elävämmän sekä mukavamman olla. Kävelykeskustan laajentaminen luo inhimillisen ympäristön, jossa ihminen on keskiössä, joka ohjaa inhimillisiin kohtaamisiin, kutsuu ihmisiä luomaan kulttuuria ja tapaamaan toisiaan. Jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä kulkevat tuovat jo nyt 60% keskustan kauppakeskusten liikevaihdosta. Pienillä panostuksilla osuus saadaan suuremmaksi ja koko kävelykeskustan elinkeinoelämälle sama tilanne.

Paremmat pyöräväylät

Pyöräily on ekologinen ja kansanterveyttä edistävä liikennemuoto, jonka olosuhteita tulee parantaa. Pyöräilystä on tehtävä sujuvaa sekä mukavaa. Jyväskylään tulee rakentaa laadukasta katuinfrastruktuuria, jossa jalankulku ja pyöräily on eroteltu selkeästi toisistaan. Pyöräväylien verkostosta on tehtävä laaja ja yhdenmukainen. Laadukkailla väylillä ei ole reunakiveyksiä, talvikunnossapidosta huolehditaan ja risteysjärjestelyt on toteutettu huolella. Mainitut toimenpiteet tekevät liikkumisesta sujuvampaa sekä turvallisempaa kaikille.

Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä pyöräilyn edistämiseen liittyviä tehtäviä ovat pyöräilyn pääväylien, eli baanaverkoston toteuttaminen, Kilpisen sillan jatkaminen Hannikaisenkadun yli sekä pyöräpysäköinnin kehittäminen.

Olen allekirjoittanut Jyväskylän Pyöräilyseuran kuntavaaliteesit ja sitoutunut edistämään pyöräilyä.

Kehittyvä joukkoliikenne

Jyväskylän joukkoliikenteen muutokset viime vuosina ovat olleet huikeita. Kehityksen suunta on oikea, eikä se saa pysähtyä. Joukkoliikenne on jalankulkuun ja pyöräilyyn yhdistettynä kestävä sekä viihtyvyyttä lisäävä kulkumuoto. Reittejä sekä aikatauluja on kehitettävä palvelemaan kuntalaisia paremmin. Joukkoliikenteen käyttämät reitit tulee priorisoida talvikunnossapidossa. Kaikilla tulee olla tasapuolinen mahdollisuus liikkua kunnan alueella kodin, työn, harrastusten ja palveluiden välillä luottaen joukkoliikenteeseen. Haluan Jyväskylän, joka houkuttaa jättämään yksityisauton kotiin tai kokonaan hankkimatta.


Avointa päätöksentekoa

Kuntalaiset tulee osallistaa päätöksentekoon aidosti. Tiedon sekä päätösten tulee olla esillä selvästi ja kansantajuisesti. Jyväskylää rakennetaan kuntalaisille, ei poliitikoille tai virkamiehille.

Kuntalaiset mukaan päätöksentekoon

Kiinnostuneiden kuntalaisten osallistumisesta päätöksentekoon tulee tehdä helppoa ja mukavaa. Palautteen, muistutusten ja valitusten lähettäminen ei saa olla ainoa keino kertoa mielipidettään. Ajankohtaisista asioista on järjestettävä keskustelutilaisuuksia ja ne on esitettävä kansantajuisesti ilman virkamieskieltä sekä -termistöä. Kuntalaisissa piilee viisaus, tuoreet ajatukset sekä paras tuntemus heitä koskevista asioista.

Tietovarannot auki

Jyväskylä noudattaa kuntia koskevaa avoimuuslakia häpeällisen huonosti. Päätökset, pöytäkirjat sekä hankinnat on julkaistava ja avattava kokonaan. Kaiken tämän tiedon tulee olla helposti löydettävissä yhdestä portaalista. Kunnan keräämä data on julkaistava kaikkien käyttöön analysointia, innovatiivisia palveluita sekä muita tulevaisuuden käyttötarkoituksia varten. Kuntayhtymien ja kunnan omistamien yritysten tulee soveltaa julkisuuslakia ja täten julkaista asiakirjansa.

Valtuuston ja lautakuntien kokoukset verkkoon

Kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetys tulee toteuttaa nykyistä huomattavasti paremmin, puheenvuoroista tulee saada selvää ja valtuutetuille esitettyjen materiaalien tulee olla kuntalaisten saatavilla reaaliajassa. Lautakuntien kokoukset tulee lähettää suorana nettilähetyksenä samalla tekniikalla. Kokousten tulee olla katsottavissa myös jälkikäteen. Meidän tulee ottaa mallia Helsingistä, jossa valtuuston kokousten lähetykset on toteutettu huomattavasti paremmin.